CBA

向日葵远程控制注册流程介绍注册向日葵帐号

2020-10-15 17:32:38来源:励志吧0次阅读

向日葵远程控制注册流程介绍   注册向日葵帐号 在向日葵官网,点击“注册”,进入向日葵注册页面。如图1。 在向日葵注册页面,填写帐号、密码、邮箱等信息并向日葵服务协议后,点击“同意以下协议并注册”。如图2。 注册成功,如图 。 点击“立即开始远程控制”,便可以添加主机,开始远程控制操作了。如图4。聊城治疗白斑的医院
临沧治疗白斑的医院
临沧治疗白斑的医院
分享到: